Privacyverklaring

Als eigenaresse van Zo Eet Ik Beter, ben ik, Annemarie den Boogert, verantwoordelijk voor het gebruik en bewaren van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verkrijging en gebruik persoonsgegevens
Ik beschik over uw persoonsgegevens doordat u al cliënt bent of doordat u deze gegevens op een andere manier aan mij hebt verstrekt. Indien u het contactformulier via mijn website of via een Google-advertentie hebt ingevuld, beschik ik over uw naam, uw emailadres en uw telefoonnummer. Indien u als cliënt één van mijn trajecten afneemt, beschik ik over de volgende persoonlijke gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige (gezondheids- / leefstijl-)gegevens die u zelf verstrekt:  in het intakegesprek of vervolggesprekken, in correspondentie of telefonisch


Uw persoonsgegevens gebruik ik voor de volgende doeleinden:

  • Voor het maken van een voedings- en beweeganalyse
  • Voor het opmaken van de factuur
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien nodig


Bewaren persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens bewaar ik niet langer dan strikt nodig en verstrek ik nooit aan derden. Uw volledige dossier bewaar ik nog een jaar na het voltooien van het traject. U kunt zich binnen deze termijn nog aanmelden voor een vervolgtraject zonder een tweede intake. Uiteraard neem ik de bescherming van uw gegevens serieus en zal ik er alles aan doen om deze te beschermen tegen verlies of diefstal.


Inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Voor meer informatie over persoonsgegevens en uw rechten verwijzen we naar de site van https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens